Oferta dla osób fizycznych

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Krasodomski świadczy pomoc prawną osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie:

porad prawnych udzielanych osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego na stronie www, czy też pisemnie z zakresu:  

- prawa cywilnego (dotyczące własności, służebności, np. przesyłu, drogi koniecznej, odszkodowania, dochodzenie należności, spadków, klauzule abuzywne w umowach) ,  

- rodzinnego (rozwody, alimenty, sprawy związane z miejscem pobytu dzieci, władzą rodzicielską, podział majątku po rozwodzie), 

- pracy (zaległe wynagrodzenia, odwołanie od wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania, mobbing, dyskryminacja),  

administracyjnego, 

egzekucyjnego (reprezentacja przed komornikami, skarga na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne);

opinii prawnych – zawierających pisemną analizę sytuacji prawnej, obowiązującego lub historycznego stanu prawnego i rozwiązujących problemy prawne Klientów;

reprezentowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi:

sprawy cywilne (m.in. o zapłatę z tytułu umów i innych tytułów, o odszkodowania za szkody majątkowe, osobowe, błędy medyczne, naruszenie dóbr osobistych,

spadkowe, ochrona własności i posiadania, służebności, zasiedzenie),

sprawy rodzinne (m.in. rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku),

sprawy wieczystoksięgowe (wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),

sprawy karne i wykroczeniowe (m.in. reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych, powództwa cywilne w sprawach karnych, obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia);

sprawy administracyjne (m.in. reprezentacja w sprawach przed organami samorządowymi, skarbowymi, celnymi oraz przed sądami administracyjnymi),

prawo pracy (np. przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing), 

umów – tworzenie i opiniowanie umów pod kątem ewentualnych zagrożeń dla interesów Klienta (np. umowy deweloperskie, najmu, dzierżawy, zlecenia i świadczenia usług, o dzieło, sprzedaży, darowizny, pożyczki, ugody);

windykacji należności – kompleksowo: zarówno etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, ewentualne negocjacje), jak i sądowy (sprawa sądowa, egzekucja komornicza); współpracujemy w komornikami sądowymi;

spraw ubezpieczeniowych – reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym przed towarzystwem ubezpieczeniowym, odwołania od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych, dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej

tworzenia pism prawnych.