Oferta dla Przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Krasodomski świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom zarówno osobom fizycznym, jak i spółkom i innym organizacjom w zakresie:

porad prawnych udzielanych osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też pisemnie,

opinii prawnych – zawierających pisemną analizę sytuacji prawnej, obowiązującego lub historycznego stanu prawnego i rozwiązujących problemy prawne Klientów, 

reprezentowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi:

sprawy cywilne (o zapłatę, odszkodowania, prawo własności, dobra osobiste),

 sprawy gospodarcze (o zapłatę, ze stosunku spółki, zabezpieczenia należności),

sprawy rejestrowe (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów lub ewidencji),

sprawy administracyjne (m.in. reprezentacja w sprawach przed organami samorządowymi, skarbowymi, celnymi oraz przed sądami administracyjnymi),

sprawy karne i wykroczeniowe (m.in. reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych, powództwa cywilne w sprawach karnych, obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia);

sprawy dotyczące praw autorskich i praw własności przemysłowej (ochrona praw autorskich i praw własności przemysłowej, licencje),

sprawy z zakresu prawa pracy.

windykacji należności – zarówno etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, ewentualne negocjacje), jak i sądowy (sprawa sądowa, egzekucja komornicza); współpracujemy w komornikami sądowymi;

umów – tworzenie umów na zlecenie klienta oraz analiza i opiniowanie umów pod kątem ewentualnych zagrożeń dla interesów Klienta;

negocjacji – reprezentowanie Klienta w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami, wierzycielami.